Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

startpagina  Beelden Agenda Agenda nieuw C.V Contact 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2018 Publicaties Lijst Publicatie 2003 Publicatie 2006 publicatie 2010 

Publicatie 2003

"Keramisch werk van Mieke de Groot omsluit de ruimte"Tekst: Cor Knoester ‘Mijn keramische beelden gaan over vorm. Het zijn autonome beelden, want ze verwijzen naar niets anders dan naar zichzelf. Een beeld ontstaat uit wat eraan voorafgegaan is en is zelf weer de aanzet voor wat zal volgen. Kenmerkend voor mijn werk is dat het altijd hol is én een ruimte omsluit. Door het afwerken met sinter-engobes vormen beeld en huid één geheel’. In het lichte en ruime atelier van Mieke de groot (NVK), in een voormalige meelfabriek in Heemstede, vormen deze beginzinnen van ons gesprek meteen ook een aardige samenvatting van haar werk en haar motivatie.Op haar 27e begon zij aan de Rietveldacademie met de dagopleiding, bestaande uit één basisjaar en vier jaar keramiek. Daar zette een studie over containers haar op een spoor: het materiaal klei wordt gebruikt om een ruimte te omsluiten. Zo ontstaat een serie potvormen waarin het zoeken naar balans centraal staat. Aanvankelijk staan ze op een heel klein voetje; later krijgen ze drie pootjes, waardoor de vorm meer kan overhellen. De opening wordt steeds kleiner en verdwijnt uiteindelijk. Hierna volgt een periode met beelden die stevig op vier hoge poten staan. Dan volgt een periode die De Groot omschrijft als een zoektocht naar vormen, waarin de omsloten ruimte en haar experimenteren met balans, op een nieuwe wijze samen gestalte krijgen. Omdat het idee van ‘pot’ geheel wordt losgelaten, ontstaat de serie ‘Rolling Stones’. Deze werktitel moet heel letterlijk worden opgevat: de beelden zoeken rollend hun punt van evenwicht.Omdat een keramisch beeld op zijn vroegst in leerharde staat op een ronde onderkant gezet kan worden, was het telkens onmogelijk om nog iets te veranderen als het beeld niet naar het goed punt rolde of niet mooi balanceerde. Daardoor ontstond de behoefte om het beeld eerst in piepschuim te maken.Van het model wordt een gipsen drukmal gemaakt. Ze bekleedt de mal met lappen steengoedklei; dit is vaak een enerverende bezigheid omdat de mallen uit veel losse onderdelen bestaan: het beeld heeft zelden of nooit een ‘lossende vorm’.‘ Ik ervaar mijn werkwijze van nu als totaal anders dan vroeger. Voorheen was de klei nodig om het beeld al werkend te laten ontstaan, terwijl nu ‘het beeld’ er al is voor ik de klei aanraak’.Pas na de biscuitstook krijgt de huid een sinter-engobe die prettig moet aanvoelen, waarna een tweede stook volgt op 1170 C. Meestal is de kleur monochroom; soms wordt een steunkleur toegepast voor de binnenkant. De verschillende Rolling Stones krijgen geen titel, maar een nummer. Het zijn allemaal unica van steengoed.Tekst is hier op verschillende plaatsen ingekort.Het volledige artikel is verschenen in het blad ‘Keramiek’, december 2003Agenda

Publicaties

Beelden

C.V

Contact

Startpagina

Beelden

Mieke de Groot